RSS

joi, 10 noiembrie 2011

Femeia

Femeie plăpândă, feroce felină,
Păcat strămoşesc, eşti astăzi divină.
Altar pentru jertfă, pe tine ard rugi.
Preschimbi când doreşti şi regii în slugi.
Femeie păgână cu trup de panteră,
Amantă perfectă, soţie fidelă,
Mlădie-ţi porţi trupul alene prin casă,
Devii ca oţelul când greul te-apasă!
Femeie răzleaţă, apari ca o boare,
Trufaşă iubită prin timp călătoare,
O slabă speranţă de-ţi bate la uşă
Ca pasărea Pheonix renaşti din cenuşă!

0 comentarii: